Veronika Vrtělová er trenerutvalgets leder. Foto: Gunvor Bay
Veronika Vrtělová er trenerutvalgets leder. Foto: Gunvor Bay

Trenerutvalg oppnevnt

Trenerutvalget Kunstløp er oppnevnt av styret i Norges Skøyteforbund

Trenerutvalget Kunstløp (TUK) 2021-2023

Trenerutvalget består av følgende personer:
Leder: Veronika Vrtelova
Medlem: Kasia Dusik
Medlem: Marta Cuní Baulenas

Mandat

Arbeidsoppgaver:

  • Gi innspill fra trenere til Teknisk Komité Kunstløp (TKK) og Dommerutvalget Kunstløp (DUK).
  • Bistå TKK med innspill på regelendringer før hver sesong.
  • Ta opp problemstillinger/utfordringer på vegne av trenere med TKK.
  • Utarbeide retningslinjer for trenere.
  • Utarbeide forslag til testsystem som har til hensikt å regulere overgangen mellom de ulike konkurranseklassene, samt heve det generelle nivået på løperne.

Hva er Trenerutvalget Kunstløp?

  • TUK skal være en kommunikasjonskanal for trenere inn mot TKK og DUK.
  • TUK skal fungere som en kanal der trenere kan stille spørsmål, få råd og gi innspill.
  • TUK skal formidle synspunkter fra trenernes ståsted til TKK og DUK. TUK sine medlemmer skal innhente informasjon fra andre trenere slik at det er et bredt utvalg av meninger som kommuniseres tilbake til TKK/DUK.
  • TUK bør ha jevnlige møter seg imellom, og skal ha møter med TKK minst 2 ganger i året hvor det redegjøres for arbeidet som gjøres.
  • TKK kan be TUK om å utarbeide forslag eller komme med innspill på regelendringer, m.m.
Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex