Sammen Mot Toppen-samlingen i mai samlet 25 løpere og 20 trenere fra 13 ulike klubber.
Sammen Mot Toppen-samlingen i mai samlet 25 løpere og 20 trenere fra 13 ulike klubber.

Sammen Mot Toppen 3.-4.september

Det er klart for den 11. SMT-samlingen! Samlingen arrangeres i Sonja Henie ishall 3.-4.september

Landslagets samlingstrener Nuriya Pirogova vil lede samlingen da Regina Jensen ikke har anledning til å stille denne helgen. Anne Line og Camilla Gjersem vil også lede noen isøkter.

Vi minner om at målet med Sammen Mot Toppen er å utvikle morgendagens eliteløpere i et samarbeid mellom NSF og kunstløpklubbene. I tillegg skal samlingene være kompetansehevende for trenerne. Derfor er det avgjørende at løperne som meldes på til samlingen er sterk motiverte for satsing.  For at samlingen skal ha godt utbytte for alle deltagerne ber vi dere om å vurdere om løperne innehar de veiledende kravene før dere melder på.

Denne avgjørelsen må klubbledelsen diskutere med klubbens trener(e).  I tillegg til løpere fra NSFs forbundslag og inviterte løpere, kan hver klubb delta med en løper, men klubben kan melde en reserve. Hvis klubben har gutter som har klart kravene kan 1 gutt meldes på i tillegg til 1 jente.

Hvis ledig kapasistet fyller vi på. Maks er 12 pr gruppe/ 24 løpere

 

Forbundslaget og inviterte:

Uttaksutvalget har invitert følgende løpere til samlingen:

Forbundsløpere, rekruttlag 2022-2023: født 2008-2009 

Agnes Koller Løland, BKK

Daniil Valanov, LIL

Therese Håvåg, SKK

Amalie Nordbø SKK

Emma Maevski, OI

Inviterte:

Marie Markhus, OSK

Elma Kolbeinsen, OSK

Stine Øvergård, IKK

Maja Kvernberg,OI

Karina Nøklestad, SSK

 

Veiledende retningslinjer for løpere født 2009-2010-2011. Vi kommer kun til å ta inn løpere i disse årsklassene med mindre løpere er på rekruttlag eller er invitert.

  • Bør beherske stabil dobbel+dobbel kombinasjon og 5 dobbelhopp
  • Bør trene på 2A og trippelhopp på trening
  • Bør ha gode skøyteferdigheter
  • Bør ha klare mål og gode sportslige prestasjoner
  • Bør ha god treningsdisiplin
  • Bør ha meget god treningsvilje, treningsinnsats og positiv holdning

Pris for deltagelse:

NSF betaler egenandel for forbundsløpere, samt subsidierer deler av egenandelene for inviterte. Deltageravgiften er halvert fra tidligere da vi har støtte fra Sparebankstiftelsen. 

1000 kr klubbløper

500 kr trener

500 kr inviterte

Dette faktureres klubbene

Det inkluderer trening på is, barmark og lunsj/mellommåltider begge dagene. Alle klubbene som melder på løper må stille med minst en trener fra klubben, dette er kompetansepåfyll for både trenere og løpere. Målet er at de deltagende trenerne videreformidler sin lærdom under samlingene til andre trenere i klubben. Man kan melde på trener selv om man ikke har aktuelle løpere i de gitte årsklassene eller løpere som har kravene inne.

Overnatting for tilreisende i nærheten av ishallen: 

Scandic Hotel Sjølyst (ca 15 min gange fra ishallen)

Thon Hotel Ullevål (5 min med t-banen til Majorstua)

Thon Hotel Gyldenløve (10 min gange fra ishallen)

The Apartment company (10 min gange fra ishallen)

Påmelding her  innen 10.august.  Inviterte og forbundsløpere skal også melde seg på. Alle må ha med trener til samlingen.

Detaljert program kommer, men oppstart ca lørdag kl. 0900 og avslutning senest søndag kl. 16:00

Evt. praktiske spørsmål rettes til LiseRosto.Jensen@nif.idrett.no

 

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex