foto: Gunvor Bay
foto: Gunvor Bay

Regeloppdateringer etter ISUs Kongress

Øvelsesutvalget er oppdatert i henhold til endringer som ble vedtatt på ISUs kongress forrige uke.

De viktigste beslutningene fra ISUs kongress:

Minimumsalder for senior (alle ISUs grener) vil endres gradvis:

Sesongen 2022-23: ingen endring, 15 år

Sesongen 2023-24: 16 år

Sesongen 2024-25: 17 år

 

Ny kvalifisering til VM

Fra 2024-25 sesongen til antall VM-plasser økes. Det vil være kvalifiseringsrunde med friløp før kortprogram. Minimumscore vil oppdateres og endres noe før sesongen 24-25.

 

Alle klasser skal nå dømmes med 3 komponenter:

Composition

Presentation

Skating Skills

Kriteriene for de tre er også justert. Dette er publisert i øvelsesutvalgene.

Faktorene er endret. Vi følger internasjonale faktorer, de er publisert i junior og senior, for øvrige klasser kommer vi tilbake til faktor før sesongstart

Choreograpic sequence

Juniorklassene vil ha Stsq i kortprogram og Chsq i friløp. Definisjonen for Chsq er oppdatert. Dette er publisert i øvelsesutvalgene.

 

Sequence

Definisjonen på sekvens er endret, sekvens har nå full verdi og kan bestå av to eller tre hopp. Dette er publisert i øvelsesutvalgene.

 

Synkro

Det er nå tillatt med 12 løpere på et lag, men ikke i internasjonale mesterskap.

 

Oppdaterte øvelsesutvalg er publisert her

 

 

 

 

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex