Foto: Gunvor Bay
Foto: Gunvor Bay

Sammen Mot Toppen på Hamar

Sammen Mot Toppen samlingen avvikles denne gang på Hamar. Dato er 4.-5.september og påmeldingsfristen er 8.august

Regina Jensen skulle ledet SMT-samlingene fra høsten 2020, men Covid satt en stopper for det. Nå ser det endelig ut til at vi får Regina til Norge.  Hun har i mange år være ansvarlig for talentsatsningen i Sverige, og har spesiell kompetanse i utviklingen av yngre løpere, både på og utenfor isen. Regina ble også ansatt som Sportssjef på deltid i NSF fra 1.juni i år.

Vi minner om at målet er å utvikle morgendagens eliteløpere i et samarbeid mellom NSF og kunstløpklubbene. Derfor er det avgjørende at løperne som meldes på til samlingen er sterk motiverte for satsing. Da løpere født i 2007 mistet en samling i fjor åpner vi også for denne årsklassen. For at samlingen skal ha godt utbytte for alle deltagerne ber vi dere om å vurdere om løperne innehar de veiledende kravene før dere melder på.

Denne avgjørelsen må klubbledelsen diskutere med klubbens trener(e).  I tillegg til løpere fra NSFs forbundslag og inviterte løpere, kan hver klubb delta med en løper, men klubben kan melde en reserve. Hvis klubben har gutter som har klart kravene kan 1 gutt meldes på i tillegg til 1 jente.

Hvis ledig kapasistet fyller vi på. Maks er 12 pr gruppe/ 24 løpere

Det vil arrangeres en egen guttesamling senere i sesongen. Info kommer. 

Forbundslaget og inviterte:

Toppidrettsutvalget har invitert noen løpere i tillegg til forbundsløpere født i 2007.

Det er ikke nødvendig at forbundsløperne og inviterte melder seg på, men evt. forfall, samt evt allergier, må meldes snarest.

Forbundsløpere:

Pernille With AKK

Francis Thor Kvernø Sutton NKK

Inviterte:

Victoria Cheung OI

Hannah Christensen OSK

Marie Markhus OSK

Tuva Olstad AKK

Elea Rustgaard AKK

Vivian Skrede BKK

Veiledende retningslinjer for løpere født 2007-2008- 2009-2010. Vi kommer kun til å ta inn løpere i disse årsklassene.

  • Bør beherske stabil dobbel+dobbel kombinasjon og 5 dobbelhopp
  • Bør trene på 2A og trippelhopp på trening
  • Bør ha gode skøyteferdigheter
  • Bør ha klare mål og gode sportslige prestasjoner
  • Bør ha god treningsdisiplin
  • Bør ha meget god treningsvilje, treningsinnsats og positiv holdning

Pris for deltagelse:

NSF betaler egenandel for forbundsløpere, samt subsidierer deler av egenandelene for inviterte.

2000 kr klubbløper

1000 kr trener

1000 kr inviterte

Dette faktureres klubbene

Det inkluderer trening på is, barmark og lunsj/mellommåltider begge dagene. Alle klubbene som melder på løper må stille med minst en trener fra klubben, dette er kompetansepåfyll for både trenere og løpere. Målet er at de deltagende trenerne videreformidler sin lærdom under samlingene til andre trenere i klubben. Man kan melde på trener selv om man ikke har aktuelle løpere i de gitte årsklassene eller løpere som har kravene inne.

Hotell Astoria har ledig kapasitet med følgende priser:

  • Overnatting i enkeltrom per rom per natt - kr. 920,-
  • Overnatting i dobbeltrom per rom per natt - kr. 1 120,-
  • Overnatting i trippelrom per rom per natt - kr. 1 420,-

Priser på overnatting er inkludert frokost, ettermiddagskaffe og kveldsmat. Kveldsmaten serveres hver kveld mellom 1800-2000  og består av en varm hovedrett med tilbehør, suppe, salater, oljer, dressinger, smakstilsatt smøreost, smør og brød. 

Gi beskjed om at dere deltar på arrangement Norges Skøyteforbund/SIL når dere booker slik at dere får disse prisene. Booking innen 8.august.

Påmelding her  innen 8.august 

Detaljert program kommer, men oppstart lørdag kl. 0900 og avslutning søndag kl. 15:00

Samlingen vil bli avviklet etter gjeldene Covid-19-regler.

Evt. spørsmål rettes til LiseRosto.Jensen@nif.idrett.no

 

Lerøy Statnett Fila Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB