Korona.jpg

Lokale Covid-anbefalinger TROMSØ

Tromsø har den siste tiden hatt relativt høyt smittepress. Torsdag 28. Oktober gikk Tromsø kommune ut med nye anbefalinger til tiltak. Arrangøren av NC 6.-7.november har derfor noen lokale tiltak

Smittevern under NC-stevnet i Tromsø 6.-7. November

Bakgrunn

Tromsø har den siste tiden hatt relativt høyt smittepress. Torsdag 28. Oktober gikk Tromsø kommune ut med nye anbefalinger til tiltak. Anbefalingene er praktisk talt det samme som tidligere har vært pålagt under de nasjonale tiltakene, og inkluderer anbefaling om å holde minst 1 meters avstand til mennesker utenom husstand, god håndhygiene, unngå håndhilsning og klemming, og bruk av munnbind dersom det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Smittevernoverlege Trond Brattland var i pressekonferansen tydelig på at disse nye anbefalingene i Tromsø kommune ikke nødvendigvis betyr at man skal avlyse selskaper og arrangementer.

IKKs innstilling

Slik situasjonen er nå skal stevnet gjennomføres. Klubben tar anbefalingene fra kommunen til etterretning og vil legge til rette for at anbefalingene kan etterleves både av klubben som arrangør og deltakende utøvere og øvrige besøkende til stevnet.

Tiltak for etterlevelse av anbefalinger

Stevneleder Haakon Worum vil ha det overordnede smittevernsansvaret under stevnet. Under følger tiltak som iverksettes etter kommunen kom med nye anbefalinger:

  • Stevnet vil ikke promoteres for allmenheten slik som opprinnelig planlagt. For å begrense antall tilskuere vil klubben primært søke å tiltrekke seg tilskuere blant utøvere og foresatte som er forbundet med klubben.
  • Kontaktflater i fellesarealer, garderober, toaletter, og vantet sprites ned en gang mellom hver gruppe. Ca. annenhver time.
  • Alle utøvere og besøkende oppfordres til å registrere seg ved ankomst, ved scanning av QR kode i inngangspartiet.
  • Det vil være håndsprit tilgjengelig ved inngang, i fellesområder/kafe, ved dommerpodiet og speakerbord.
  • Utøvere og besøkende oppfordres til å medbringe munnbind dersom en situasjon hvor man ikke kan holde tilstrekkelig avstand oppstår.
  • IKK vil og tilby munnbind til utøvere og besøkende dersom dette er glemt.
  • Speaker vil jevnlig komme med påminnelse om å holde avstand.
  • Hver enkelt gruppe får en egen garderobe. Garderobene er store, og det skal være enkelt for utøvere å holde tilstrekkelig avstand.
  • Det vil alltid være en vert fra IKK ved hovedinngangen til ishallen for å vise vei til garderober for å gjøre logistikken mer effektiv, og unngå unødig ansamling av folk i foajeen.

 

Arrangementskomiteen, Ishavsbyen KK

Lerøy Statnett Fila Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB