foto: Gunvor Bay
foto: Gunvor Bay

Trenerutvalget trenger medlemmer

Organisasjonskartet for kunstløp i NSF er oppdatert for kommende sesong. Regina Jensen er nå ansatt som sportssjef og vi har fått inn flere nye ressurspersoner. En komite mangler vi fremdeles, og det er trenerutvalget.

Kunstløp vokser seg større og bedre. Det krever økt profesjonalitet i alle ledd og det har derfor vokst fram et behov for en styrket satsning både sportslig, administrativt og strategisk. 

Det er en komite som ikke ennå er på plass, og det er trenerutvalget. Er du trener og har lyst til å påvirke og dra sporten videre?  Trenerutvalgets oppgaver er beskrevet i orgnisasjonskartet.

Ta kontakt med teknisk komite ved leder i teknisk komite hvis du er interessert: Mail til Christine Isaksen

Organisasjonskart kunstløp 2021-2022 - august.pdf

Lerøy Statnett Fila Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Medex