Foto: Gunvor Bay
Foto: Gunvor Bay

Visiting coach

NSF har mottatt prosjektmidler fra ISU til Visiting Coach. Søknadsfrist 10.januar

Prosjektet er et initiativ fra Development Commission ISU.  Prinsippet er at klubber/regioner får besøk av en trener utvalgt av ISU for å heve trenerkompetansen.Prosjektet betales i stor del av ISU, noe av NSF og deltagende klubber.

Trenere må være tilstede når klubben har besøk av visiting coach og klubber/kretser/regioner/samarbeidende klubber må være positivt innstilt til ny input. Det er i hovedsak trenerutvikling som er fokus under prosjektet.

Prosjeket skal være en videreføring fra Sammen Mot Toppen (SMT) og en rød tråd til klubbene.

Prosjektet har samme trener som SMT; Regina Jensen

Regina Jensen: 

-Tidligere utdanningsansvarlig i Svenska Konståkningsforbundet

-Tidligere ansvarlig for Ungdomslyftet (Sveriges svar på SMT)

-Utarbeidet trenerutdanningen i Sverige, kursholder

-Trener for mange løpere i EM-VM-OL; for eksempel: Joshi og Viktoria Helgesson, Adrian Schultheiss

Planen  for Visiting coach

Besøket varer i to dager pr. klubb/krets/samarbeidende klubber basert på hvem som søker kommer hun i uke 8 2021, uke 40 eller 41 2021, uke 8 eller 9 2022. Hun blir i Norge totalt i 4 dager pr. besøk. Se link til oversikt nederst. 

Visiting coach kommer 2 hele dager og trener 2 ulike grupper

Løpere som kan delta på samlingene må være født i 2011, 2010, 2009, eller 2008. I tillegg bør løperne inneha et nivå som vi har beskrevet i veiledende krav (se lenke nedenfor). Vi ber klubbene om ikke å ta med løpere under dette nivået da det skal være en positiv opplevelse for løperne.

Løperne deles etter nivå:  6-12 løpere pr. gruppe, totalt maks 24 løpere

Klubber bør søke sammen hvis de ikke har nok løpere i aldersgruppene

Hvis det fremdeles er innreiserestriksjoner fra Sverige i uke 8 utsettes oppstart til høst 2021.

Økonomi

ISU dekker:

-Lønn og reise til og fra Norge

NSF dekker:

-Reiser innad i Norge

Klubbene som får besøk:

-Hotellovernatting og middag + lunsj servert i hall

Veiledende krav og program.pdf

SØK HER

Søknadsfrist : 10.januar

Ved spørsmål, ta kontakt med : LiseRosto.Jensen@nif.idrett.no 

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex