NSF WEB.png

Stevner etter jul

Det er lagt en foreløpig plan for kunstløpstevner når nasjonale stevner igjen tillates

Som kommunisert på NSFs nettside i går  vil ikke komme noen avgjørelse på NSFs terminliste etter jul før i uke 51. Når nasjonale retningslinjer åpner for najonale arrangement vil NSF starte nasjonale stevner igjen.

Hvis det er mulig å gjennomføre BSKs stevne vil det publiseres påmelding i uke 51 med 48 timers påmeldingsfrist slik at tidskjema kan legges innen jul.

Det vil komme endringer på klasser til stevnet, og det vil være NC for Novice på programmet. Det er også gjort andre endringer på terminlisten, samt at NC-stevne i Tromsø er lagt til.  Det kan også komme andre, nye restriksjoner som antall inn i hall, publikum, tilgang på garderober etc.

Det er lagt en foreløpig terminliste, med en rettferdig fordeling av stevner mht. kvalifisering til NM-LM, men klassefordeling kan endres hvis stevner avlyses. 

Se oppdatert FORELØPING terminliste  

Inntil videre:

  • NSF oppfordrer alle våre klubber til å sikre aktivitet, særlig for barn og unge i perioden, så langt det lar seg gjøre, innenfor de retningslinjene som gjelder i sin kommune. 
  • Vi oppforderer klubbene til å sende inn video for tilbakemelding til løpere eller invitere lokale dommere, TS,TC til hall (klubbene har mottatt egen mail om dette). Frist for innsending av video før jul er 15.12.
  • Klubber og utøvere må holde seg løpende oppdatert over hvilke evt. restriksjoner som gjelder i sin kommune og i sin region. Det er mange steder det er lokale restriksjoner for ungdom og voksne nå.

 

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB