korona.jpg

Smittevern ved stevner

Det er publisert retningslinjer for smittevern under kunstløpstevner

 

 1. Hovedprinsipper:
 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Ved evt. avlysning av planlagte arrangement:

Det er til enhver tid retningslinjer for idrett fra FHIs og kommunen der arrangementet finner sted som er gjeldende. Evt. avlysning skal skje i samråd mellom klubb og forbund.

 1. Koronaansvarlig

Arrangør skal ha en koronaansvarlig på arrangementer. Koronaansvarlig skal kontrollere antall tillatte personer til stede, ha kontaktopplysninger på alle til stede, sørge for at deltakerne holder avstand og generelt gjennomfører arrangementet i henhold til smittevernveileder for idretten.

 

 1. I hall
 • 1 meters avstand til enhver tid
 • Arrangementet har maks antall på 200 personer pr dag. (løpere, trenere, tilskuere). Dommere og frivillige telles ikke inn i antallet.
 • Alle registreres inn i hall på smittesporingslisten, det skal derfor være bemanning i døren gjennom hele arrangementet.
 • Alle som skal være til stede i hallen må registreres digitalt på forhånd. Hver løper kan ha med 1 foresatt/tilskuer pr. dag. Skjema finner du i kolonne 3 i terminlisten.
 • Garderober: KUN løpere og trenere har tilgang på garderober. Hvis yngre løpere trenger assistanse fra foresatte må dette skje på tribune.
 • Løper har tilgang på garderober 30 min før oppvarmingens start og 30 min etter endt løp.
 • Det skal være håndsprit tilgjengelig i garderober, ved vantet, ved inngang, på dommerpodiet og i dommergarderoben.
 • Det arrangeres ikke felles premieutdeling. Alle får deltagerpremie når de går av isen.
 • Teknisk panel skal sitte med minst 1 meters avstand, podiet må derfor være lenger enn vanlig (plass til 4 i elektronisk versjon/plas til 2 i papirversjon)
 • Teknisk panel skal bruke samme headset gjennom hele helgen.
 • Hvis arrangøren har egen kiosk må det tas smittevernhensyn; selvbetjening bør begrenses
 • Matservering til panelet: porsjonspakke påsmurte rundstykker. Håndsprit tilgjengelig ved servering av varm mat.
 • Arrangør skal ha portvakt der hvor løperen går av og på isen slik at ikke alle tar på døren inn og ut av isen.
 • Arrangør skal sørge for hyppig renhold av dørhåndtak, toaletter etc
 1. Andre tilpasninger
 • Alle oppvisningsløpere er garantert start i stevner i egen klubb. Noen stevner har flere lokale klubber tilgang.
 • For å begrense flyreiser for de yngste klassene har alle Cubs- og Springsløpere i Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger garantert deltagelse på stevne i egen klubb/lokale klubber
 • Ved evt. begrensninger gjelder "førstemann til mølla", men lokale løpere og løpere på forbundslag vil prioriteres først. 
 • Synkronkunstløp: Det er kun utøvere under 20 år som kan konkurrere da dette klassifiseres som en kontaktidrett og er pdd. ikke tillatt pga Covid-19. Dette kan endres, vi tillater start for de over 20 år så fort dette er tillatt fra NIF/FHI.
 • NSF/arrangør tar ikke økonomisk ansvar for evt. stevner som må avlyses pga. Covid-19
 • Det settes et maks antall på 160 program pr helg.
 • Ved utvidelser oppfordrer vi til å utvide først for lokale løpere i klasser som ikke er oppført i stevnet.
 • For å sikre at smittevern blir ivaretatt under stevner vil påmeldingsavgiften øke med 20,- (for å dekke klubbenes ekstrautgifter)
 • Det er ikke tiltenkt at alle løpere i de ulike klassene deltar på absolutt alle stevner. Vi ber om at løpere, sammen med trenere, vurderer hvilke stevner de skal delta på.

PDF til å printe ut: Smittevern - Covid 19 kunstløpstevner.pdf

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB