nsf2.jpg

Sammen Mot Toppen

Endringer ved Sammen Mot Toppen-samlingen.

Pga. reiserestriksjoner fra Sverige kommer ikke Regina Jensen til samlingen, og vår backup fra Finland har nå også meldt avbud pga nye reiserestriksjoner i Finland. 

For å kunne gjennomføre samling kan vi ikke bruke trenere fra utlandet, men gjennomføre med trenere bosatt i Norge. Vi er veldig glade for at flere av trenerne som er tilknyttet ISUs Development-prosjekt bidrar under samlingen slik at vi kan gjennomføre. På denne måten får vi også videreformidlet nyttige erfaringer og øvelser fra prosjektet til trenere i Norge. I tillegg gjennomfører Camilla Gjersem barmark og Christine Isaksen teoriøkten om regler. Gutteløftet går som planlagt. Alle løpere bes medbringe egen matte til barmarksøktene. Se oppdatert program under. 

Vi ber alle om å ta smittevernet på alvor. Bruk håndsprit der hvor de er satt ut og vask hender hyppig. Vi er ingen kontaktidrett og henstiller til å holde avstand. Det vil være tilpasninger ved matservering for å forebygge smitte. Vi minner om at foreldre (bortsett fra kjøkkenhjelpere) ikke har tilgang til hallen pga. smittevern. Vennligst respekter dette.

Husk å registere deg på smittesporingskjema hvis du ikke allerede har gjort det.           FRIST 1.september

Program Sammen mot toppen og gutteløftet høst 2020 (Oppdatert 2.9)

Deltagere SMT og Gutteløft sept 2020 (Oppdatert 2.9)

Tilpasninger trenergrupper, smittevern.pdf

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB