sorte skøyter.JPG

Sammen Mot Toppen og Gutteløftet

NSF har gleden av å invitere til den åttende samlingen i satsningen ”Sammen mot toppen” 5.-6.september. Denne gang planlegger vi å også gjennomføre Gutteløftet samme helg. Samlingen avvikles i Jar Isforum.

Under denne samlingen vil det igjen fokuseres på teknikk og grunnleggende skøyteferdigheter, samt barmarkstrening som er kunstløpspesifikk.

Vi endrer trenere på SMT annethvert år, det betyr at det kommer en ny trener. De neste to sesongene er det svenske Regina Jensen som vil være ansvarlig for SMT-samlingene. Hun har i mange år være ansvarlig for talentsatsningen i Sverige, og har spesiell kompetanse i utviklingen av yngre løpere, både på og utenfor isen. Hvis det fremdeles er reiserestriksjoner fra Sverige på salingstidspunktet vil vi erstatte Regina med annen trener.

Vi minner om at målet er å utvikle morgendagens eliteløpere i et samarbeid mellom NSF og kunstløpklubbene. Derfor er det avgjørende at løperne som meldes på til samlingen er sterk motiverte for satsing. For at samlingen skal ha godt utbytte for alle deltagerne ber vi dere om å vurdere om løperne innehar de veiledende kravene før dere melder på.

Denne avgjørelsen må klubbledelsen diskutere med klubbens trener(e).  I tillegg til løpere fra NSFs forbundslag og inviterte løpere, kan hver klubb delta med en løper, men klubben kan melde en reserve. Hvis det blir plass så vil det blir gjort en trekning hvilke(n) klubb(er) får tildelt evt. ledige plasser.

Gutteløftet har ingen begrensninger, men løperne må være minimum oppvisningsløpere. Løperne vil deles i to grupper på isen basert på nivå. Trenere for gutteløftet vil være Eric De Mena og Simon Bergersen.

Forbundslaget og inviterte:

Toppidrettsutvalget har invitert noen løpere i tillegg til Rekrutt 2026.

Det er ikke nødvendig at forbundsløperne og inviterte melder seg på, men evt. forfall, samt evt allergier, må meldes snarest.

Forbundsløpere:

Christina Jensen SKK

Emma Linnea Eriksen SSK

Pernille With AKK

Francis Thor Kvernø Sutton TSK

Inviterte:

Tuva Olstad AKK

Elea Rustgaard AKK

Vivian Revheim Skrede BKK

Celina Gretland OSK

Hannah Christensen OSK

Celine Michalsen SSK

Veiledende retningslinjer for løpere født 2007-2009. Vi kommer kun til å ta inn løpere i disse årsklassene.

  • Bør beherske stabil dobbel+dobbel kombinasjon og 5 dobbelhopp
  • Bør trene på 2A og trippelhopp på trening
  • Bør ha gode skøyteferdigheter
  • Bør ha klare mål og gode sportslige prestasjoner
  • Bør ha god treningsdisiplin
  • Bør ha meget god treningsvilje, treningsinnsats og positiv holdning

Pris for deltagelse:

NSF betaler egenandel for forbundsløpere på rekrutt 2026, samt subsidierer deler av egenandelene for inviterte.

2000 kr klubbløper

1000 kr trener

1000 kr inviterte

Dette faktureres klubbene

Det inkluderer trening på is, barmark og lunsj/mellommåltider begge dagene. Alle klubbene som melder på løper må stille med minst en trener fra klubben, dette er kompetansepåfyll for både trenere og løpere. Målet er at de deltagende trenerne videreformidler sin lærdom under samlingene til andre trenere i klubben. Man kan melde på trener selv om man ikke har aktuelle løpere i de gitte årsklassene eller løpere som har kravene inne.

Klubber/løpere må organisere egen overnatting for sine deltagere, vi oppfordrer løpere i Oslo/Akershus til å være behjelpelig med overnatting for løpere med behov for det. For Rekrutt 2026 og deres trenere har vi noen få rom tilgjengelig på Olympiatoppen. Ta kontakt hvis dere trenger overnatting. LiseRosto.Jensen@nif.idrett.no

 

Påmelding her  innen 15.august (Sammen Mot Toppen og Gutteløftet)

Foreløpig program, oppdatert 1.juli.pdf

Samlingen vil bli avviklet etter gjeldene Covid-19-regler.

Foresatte har ikke adgang til hallen av smittevernhensyn

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB