samling OLT.JPG

Samlinger kunstløp 2020

NSF planlegger følgende samlinger våren 2020

Forbundslagene har sin vårsamling i Skien 16-19. april med Nuriya Pirogova som hovedtrener.

NSF viderefører samlingen Sammen Mot Toppen, årsklasser som inviteres fra klubbene må være født i 2007,2008 eller 2009. Det vil sendes ut informasjon til klubbene om påmelding. Sammen Mot Toppen vil avholdes 2-3.mai eller 9-10.mai. Dato avhenger av istid.

ISU Developmentprosjekt har samling 8-23.mai. Denne samlingen er kun for løpere og trenere som er tatt ut til dette prosjektet tidligere.

Landslagssamling med programmgjennomkjøring og feedback gjennomføres på Jar 15.-16.august

Vi kommer tilbake med øvrige samlingsdatoer for Gutteløftet og Sammen Mot Toppen 2020. 

 

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB