egil på is redigert.jpeg
Foto: Privat

Egil Fjellhaugs minnefond

Egil Fjellhaugs arvinger har opprettet et minnefond

Egil Fjellhaug var grenleder for kunstløp i NSF fra 1984 - 1992. Egil var også trener med løpere på landslagsnivå. Han jobbet i Holiday On Ice i en årrekke, og kunstløp var en stor del av Egils liv. Han var mangeåring medlem av Oslo Skøiteklub.

Egil døde brått 13.juli 2019, 76 år gammel. Familien har opprettet et fond til minne om Egil som skal forvaltes av et fondstyre i NSF. Fondet er på 500.000,-

-Fondets intensjon er å støtte talentfulle løpere mellom 13 og 15 år som trenger økonomisk støtte til å utøve kunstløp.

-Tildelingen skal pålyde kr. 50.000. Unntaksvis kan tildelingen deles mellom to løpere.

NSF takker for den generøse gaven til norsk kunstløp.

Bilde Egil.jpg

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB