Stevner i utlandet

Her finner all info du trenger når det gjelder deltagelse i stevner i utlandet. ISU har sin egen terminliste for internasjonale stevner. Det er til disse stevnene Toppidrettsutvalget tar ut løpere som skal representere Norge.  I tillegg tillates det påmelding fra klubb til noen utvalgte ISU-stevner hver sesong. For å delta her skal løperen ha klart NSFs uttakskriterier. Det er også mange klubber i utlandet som arrangerer interklubb-stevner som ikke står på ISUs liste, her er det ingen begrensninger på deltagelse. For alle stevner gjelder aldersgrensene i norske barneidrettsbestemmelser. Alle klubber som skal sende løpere til utlandet må melde dette til NSF på egen skjema.
Lerøy Statnett Eterni Fila Sparebanken Øst Polar Fuel of Norway Sparebankstiftelsen DNB