Elementskjema

sorte skøyter.JPG
Alle som skal gå stevne i Norge, bortsett fra Oppvisning, må levere inn elementskjema.

Før hver sesong må hver klubb sende inn elementskjema for klubbens løpere (samlet). Hvis en løper bytter klubb må ny klubb sende inn oppdatert skjema for at klubben skal endres i systemet. Det er kun nødvendig å endre skjema hvis det er store endringer.

Hver klubb har en som skal være ansvarlig for dette. Ta kontakt med trener eller noen i styret hvis du er usikker på hvem det skal leveres til.

tomt elementskjema.xlsx

Lerøy Statnett Eterni Fila Sparebanken Øst Polar Fuel of Norway Sparebankstiftelsen DNB