lydia utsnitt.jpg

Ny framgangsmåte for å opprette stevne i ISUCalc

Vi gjør endringer i oppsettet i IceCalc .Takk til Arenics som har jobbet fram en bra løsning som forenkler avvikling av stevner for arrangørene.

Vi har videreutviklet NSF stevnebase (der det lastes opp musikk). Nå laster alle løpere opp elementskjema også i denne løsningen.

For arrangører har vi utviklet en løsning der mye av oppsettet i ISUCalc blir generert automatisk basert på påmeldingene. Det skal bli mindre jobb for dere med oppsett, da det kun er oppvarmingsgrupper og tidsskjema som må lages av dere.

Løsningen er ikke helt ferdig enda, slik at dere fortsatt må gjøre verifisering av det som blir eksportert. Vi beklager ulemper dette medfører fram til ny løsning er ferdigstilt.

Ved spørsmål sender du en e-post til isaksenchristine@gmail.com

Vi vil oppdatere teknisk veileder i arrangørveilederen når løsningen er klar.

2020 Ny framgangsmåte for å opprette stevne i ISUCalc.pdf

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB