Elementskjema

Slik sender klubben inn elementskjema:

Før hver sesong må hver klubb sende inn elementskjema for klubbens løpere (samlet). Hvis en løper bytter klubb må ny klubb sende inn oppdatert skjema for at klubben skal endres i systemet. Det er kun nødvendig å endre skjema hvis det er store endringer.

Her er en veileder for denne prosessen:

Elementskjema_Skaters Database Manual, oppdatert 16.08.2019.pdf

tomt elementskjema.xlsx

Lerøy Statnett Eterni Fila Sparebanken Øst Polar Fuel of Norway Sparebankstiftelsen DNB