Kortbanegren.jpg

Uttakskriterier for internasjonal representasjon

NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2021/2022:
Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex