B7.jpg

Norgescup kortbane reglement 2022-23

Norgescup Kortbane 2022-23

SISTE OPPDATERING: 7 September 2022

1      KLASSEINNDELING OG DISTANSER

1.1     Internasjonale stevner

Norgescup kortbane består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler:

1.2     Klasser/distanser

Det konkurreres i klassene:

                            - Menn Senior/Junior (Elite Menn)

                                 - Kvinner Senior/Junior (Elite Kvinner)

I Elite klassene kan løpere i klassene Senior, Junior A, Junior B, 2. års Junior C delta, mens løpere i første års Junior C må søke dispensasjon som angitt i avsnitt 3.3 Dispensasjoner.

Kvinner/Jenter konkurrerer sammen med Menn/Gutter. De rangeres og gis poeng for hver distanse. NC-poeng fordeles separat for klassene Menn og Kvinner etter disse listene.

I klassene for Elite konkurreres det på distansene 500 m, 1000 m, 1500 m og 3000 m.

Det utdeles NC-poeng for plassering på enkeltdistanse.

Sluttpremier i hver klasse, basert på summen av NC poeng oppnådd for alle stevner og distanser i løpet av sesongen. Se punktene 8.2 Øremerket kontingent til sluttpremiering og 10 Sammenlagtpremiering.

 

2      STEVNEPROGRAM

2.1     Menn senior/junior

 

 

Dato

Sted/bane

Arrangør

Distanser - Dag 1

Distanser - Dag 2

Komm.

1

17.-18.9.

Trondheim Open

TKK

1500

500

 

1000

3000

 

 

 

2

3.-4.12.

OSK Open

OSK

1500

500

 

1000

3000

 

 

 

3

14.-15.01.

Skien

Herkules

1500

500

 

1000

3000

 

 

 

4

11.-12.02.

Holmestrand

HBSK

1500

500

 

1000

3000

 

 

 

5

11.-12.03.

NM/LM

Herkules

1500

500

 

1000

 

 

 

 

 • Kvinner senior/junior

 

 

Dato

Sted/bane

Arrangør

Distanser - Dag 1

Distanser - Dag 2

Komm.

1

17.-18.9.

Trondheim Open

TKK

1500

500

 

1000

3000

 

 

2

3.-4.12.

OSK Open

OSK

1500

500

 

1000

3000

 

 

3

14.-15.01.

Skien

Herkules

1500

500

 

1000

3000

 

 

4

11.-12.02.

Holmestrand

HBSK

1500

500

 

1000

3000

 

 

5

11.-12.03.

NM/LM

Herkules

1500

500

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

3      PÅMELDINGER, DISPENSASJONER, KVALIFISERINGSTIDER

3.1     Påmelding til hvert stevne

Påmeldingen skal være arrangøren (påmeldingsadressen) i hende innen kl. 20.00 mandag før NC-stevnet. Påmeldingsavgift (se pkt. 8), skal innbetales til arrangørens bankkonto/stevnekonto samtidig med påmeldingen.

Påmeldingen er gyldig først etter at påmeldingsavgiften er betalt.

Påmeldingsfristen må overholdes. Ved for sen påmelding skal arrangøren ta dobbel startkontingent. Ved skifte/bytte av distanse betales i tillegg ordinær startkontingent for deltagelse på ny distanse. Innbetalt startkontingent refunderes ikke dersom tilbaketrekning skjer etter påmeldingsfristen, ref. Spesielle bestemmelser § 5.

3.2     Kvalifiseringstider

For løpere som går siste år i junior C og eldre er det krav til oppnådde tider for deltagelse. Teknisk Komite Kortbane (TKKB) har angitt følgende krav:

Kvinner:

60,00 på 500 m, 2.00,00 på 1000 m eller 2.55,00 på 1500 m kvalifiserer for deltakelse på 500m, 1000m og på 1500m.

Menn:

55,00 på 500m, 1.50,00 på 1000m eller 2.40,00 på 1500m kvalifiserer for deltakelse på 500m, 1000m og1500 m.

Til sesongens første NC gjelder forrige sesongs bestetider; eventuelle forbedringer i inneværende sesong inkorporeres. Fra og med NC-2 er det kun inneværende sesongs bestetider som gjelder. Unntak: Hvis løper ikke har gått distansen inneværende sesong gjelder bestetid fra forrige sesong, det samme også hvis bestetid i inneværende sesong er med fall.

3.3     Dispensasjoner

For deltagelse i NC er det gitt forhåndsdispensasjon til løpere i siste års Junior C for deltagelse i NC. Etter søknad kan (TKKB) i spesielle tilfeller gi dispensasjon for deltagelse i NC for yngste årsklasse i Junior C, så fremt de har oppnådd følgende tider:

Jenter 60,00 - 2.00,00 - 2.55,00.

Gutter 55,00 - 1.50,00 - 2.40,00

Tidene skal være oppnådd på minst en av distansene før dispensasjon kan innvilges. Oppnådd tid og innvilget dispensasjon for en distanse gir rett til deltakelse også på andre distanser. Kun i spesielle tilfeller kan andre vurderinger enn oppnådd tid legges til grunn for innvilgning av dispensasjon.

3.4     Utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere som er medlem av norsk klubb, må ha betalt NSF-lisens for å delta i Norgescup stevner. Både disse og andre utenlandske løpere som deltar i NC tildeles NC poeng og premieres som norske løpere.

4      RANGERING

4.1     Rangering for første stevne

TKKB foretar seeding basert på forrige sesongs bestetid på den enkelte distanse foran første NC-stevne, og inkluderer eventuelle forbedringer i inneværende sesong.

4.2     Rangering i seinere stevner

Ved seinere NC-stevner danner løpernes sesongbestetid rangeringen på hver distanse. Dersom en løper ikke har notert sesongbestetid i et stående løp, kan løperen rangeres etter forrige sesongs bestetid.

4.3     Rankingliste for hver distanse

Rankingansvarlig sender rankinglister til arrangør. Rankingen på hver distanse baseres på følgende prinsipper og rekkefølge:

 1. Sesongbeste resultat distanse. (Se ellers 4.1 og 4.2)
 2. Dersom to eller flere løpere har samme tid, avgjøres innbyrdes plassering ved loddtrekning på av Competitor Steward.

5      PARSAMMENSETNING/GRUPPERING/TREKNING

5.1     Rangering

Overdommer er ansvarlig for at trekningen gjøres i henhold til rangering av påmeldte løpere, med felles rangering for junior og senior når stevnet omfatter begge klasser, se ovenstående pkt. 4.3 a-e. Hvis det er påmeldte løpere som ikke har rangeringstid, skal disse rangeres lavest, etter alle løpere med rangeringstid.

5.2     Trekning enkeltdistanser

Startlistene settes opp ut fra rankinglistene på hver distanse.

 

5.3     SuperFinale (SF 3000m)

 1. Det arrangeres SuperFinale 3000m for Elite felles mellom Menn og Kvinner.
 2. Kvalifisering etter sammenlagtlister etter 3 distanser (finalepoeng og CDR).
 3. 27 runder med 2 innlagte spurter etter 9 og 18 runder, der vinner av hvert spurt i A-finale gis 3 NC-poeng.
 4. SuperFinale (A-finale) har inntil 12 deltakere, deretter neste 12 i B-finale (ikke spurtpoeng NC).
 5. Hvis antall påmeldte er flere enn 24 begrenses antallet til 24 etter rankingtidene på 500 m.

6      LAGLEDERMØTE

Lagledermøte holdes 1 time før start alle konkurransedager.

 

7      NORGESCUP-POENG

7.1     Norgescup-poeng alle distanser, enkeltdistanser

 1. = 40 pts 6. pl. = 22 pts       11. pl. = 14 pts     16. pl. = 9 pts       21. pl. = 4 pts
 2. = 35 pts 7. pl. = 20 pts       12. pl. = 13 pts     17. pl. = 8 pts       22. pl. = 3 pts
 3. = 30 pts 8. pl. = 18 pts       13. pl. = 12 pts     18. pl. = 7 pts       23. pl. = 2 pts
 4. = 27 pts 9. pl. = 16 pts       14. pl. = 11 pts     19. pl. = 6 pts       24. pl. = 1 pt
 5. = 24 pts 10. pl. = 15 pts       15. pl. = 10 pts     20. pl. = 5 pts

7.2     Norgescup-poeng ved lik plassering

Flere løpere med lik plassering på resultatlister skal ha lik poengtildeling, f.eks. ved delt 3. plass på en distanse gis 30 poeng til begge løpere.

8      STARTKONTINGENT/PREMIERING

8.1     Startkontingent

Utendørs og innendørs: kr 400,- pr. løpshelg.

Disse beløpene inkluderer øremerket kontingent til sluttpremiering.

8.2     Øremerket kontingent til sluttpremiering

Av den innbetalte startkontingenten skal det betales kr 100,- pr løper som øremerkes til premiering ved sesongslutt for sammenlagt NC-rangering. Dette innkasseres av arrangør og innbetales til en konto i NSF senest 1 uke etter stevnet.

 

9      RESULTATER

9.1       Resultatliste/Premieliste

På resultatlistene for hver Norgescup enkeltdistanser skal det angis NC poeng for hver klasse og distanse.

9.2       Rapportering

Arrangøren skal så snart resultatene er klare og godkjent sende komplette resultater, inkludert NC poeng, til TKKB (cfredpe@gmail.com).

9.3       NC poengrankingsansvarlig

NC poengrankingansvarlig (TKKB) skal snarest mulig oppdatere poengstillingen i NC og sende denne til NSFs web-redaktør for offentliggjørelse.

10  SAMMENLAGTPREMIERING

10.1   Beregning av sluttstillingen for hver klasse

Sluttstillingen gjelder for hver klasse, alle stevner teller og ingen strykninger foretas.

10.2   Sluttpremiering sammenlagt pr. klasse (preliminær)

For plassene en til tre sammenlagt i hver klasse utdeles følgende premier:

 

Klasse/Plass

Elite Menn

 

Elite Kvinner

 

1. plass

kr 2.500

 

kr 2.500

 

2. plass

kr 1.500

 

kr 1.500

 

3. plass

kr 1.000

 

kr 1.000

 

 

Den øremerkede delen av startkontingenten, se pkt. se 8.2, går uavkortet til sluttpremiering for plasseringer fra nr. 1 og nedover. Vi må ta forbehold om at antall som premieres og størrelsen på premiene er avhengig av innbetalt beløp til sluttpremiepotten.
Premiene fordeles med en nedtrapping fra nr. 4 og nedover slik at totalt inntil omtrent en fjerdedel av de som oppnår NC poeng i klassen blir premiert, og slik at utbetalingene i klassen tilsvarer omtrent det innbetalte beløpet i klassen i løpet av sesongen. Vi må også her ta forbehold om antall som premieres og størrelsen på premiene avhengig av innbetalt beløp.
NSF sender snarest mulig etter NC-finalen nødvendig informasjon til aktuelle klubber. Utbetalingen skjer via NSF til respektive klubber.

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex