Foto: Douwe Bijlsma
Foto: Douwe Bijlsma

Oppdatering av «Håndbok for hurtigløp» og «Arrangørveileder»

Håndboka har vært ute i bruk hele siste sesong og Arrangørveilederen siden 2017.

Vi håper at klubber og kretser har brukt disse og hatt nytte av dem. Da har sikkert dere brukere funnet feil samt sett ting som bør endres. Begge disse er ment å være levende dokumenter, det vil si at oppdateringer skal komme fortløpende. Det er imidlertid påkrevet at foran hver sesong vil det komme en større oppgradering.

 

NSF Arrangørveileder hurtigløp og Håndboka

 

TKH vil derfor gjerne at feil og forslag til endringer blir sendt til TKH snarest mulig.

 

 

TKH

Marcel Lesche Vanberg

Tlf. +47 90 91 10 55

E-post marcel@vanberg.no

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex