startpistol.jpg

Vil du bli en starter?

DUH avholder kurs for nye startere (nivå 3) i hurtigløp. Kurset er åpent for alle som ønsker å bli startere eller overdommere.

Fredag 25.11. kl. 18.00: Teori og regelverk, gjennomgang av utstyret og noen startøvelser.

Lørdag 26.11.:  Fortsettelse teori og regelverk, samt praktisk starttrening.

Påmelding innen 20.11.20

til TKH/DUH ved kurslederne Ole Hermann Sørli, e-post: herm-so@online.no, tlf. 91 33 04 30, eller Tone Sørli, e-post: osorli@online.no, tlf. 48 01 26 21.

Mer informasjon om kurs.

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex