Foto: Douwe Bijlsma
Foto: Douwe Bijlsma

Arrangørers plikt til rapportering av resultater

Arrangører av internasjonale, nasjonale og lokaleløp plikter å sende resultater til NSF

Arrangørene plikter å sende inn offisielle løpsprotokoller/komplette resultatlister med alle deltakere over 11 år, inkludert eventuelle løp utenfor konkurranse, fra alle nasjonale og internasjonale løp (herunder norgescup og NM) direkte til NSFs kontor senest innen 4 dager etter stevnets avholdelse.

Bruk e-post: skoyteforbundet@nif.idrett.no og daria.kamelkova@nif.idrett.no for nasjonale stevner og i tillegg jenny.ervik@gmail.com og bj.pet@online.no for norgescup stevner.

I tillegg: NSFs Statistikkgruppe (SG) ber om at komplette resultatlister fra alle øvrige løp også blir sendt NSFs kontor snarest mulig, det være seg interkretskamper, kretsløp, klubbløp, test/treningsløp etc. inkludert eventuelle løp utenfor konkurranse. Dette av hensyn til SGs statistikkarbeid, samt som en viktig dokumentasjon for NSF over skøyteaktiviteten over det ganske land.

TKH

Marcel Lesche Vanberg

Se dokument i PDF

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex