Minneord Trond Eng

Nekrolog Trond Eng

Minneord

Trond Eng (1949-2021)

Trond Eng døde på Radiumhospitalet lørdag 9. januar, etter å ha kjempet mot en ubønnhørlig kreftdiagnose de siste 9-10 måneder. Trond var et velkjent navn for alle i skøytefamilien, og leverte gjennom hele sitt voksne liv vesentlige bidrag til skøytesporten, både som statistiker, på arrangementssiden og på forbundsnivå. Han vil bli dypt savnet av utallige skøytevenner.

Trond ble født 16. desember 1949, og vokste opp på farsgården Eng sør for Degernes i Rakkestad kommune. Da faren døde i 1981 overtok han slektsgården, som han drev fram til begynnelsen av 1990-tallet. Da solgte han gården, og flyttet etter hvert til Askim, hvor han ble boende resten av livet.

Trond ble allerede i guttedagene interessert i skøytesporten, og sluttet seg tidlig til miljøet i den internasjonale statistikk-organisasjonen WSSSA. Han ble etter hvert sterkt involvert i bladet Skøytenytt, som Magne Teigen hadde stiftet tidlig på 1970-tallet, og på 1990-tallet overtok han redaktøransvaret etter Magne. Magne og Trond tok tidlig den nye datateknologien til hjelp for å produsere Skøytenytt, og bladet ble etter hvert en uunnværlig informasjonskanal for den harde kjerne av skøyte-entusiaster i en rekke land. Etter hvert ble det klart at bladet ikke kunne konkurrere med all informasjon som ble publisert på nettet. Han bestemte seg for at 2020 skulle bli avslutningsåret for Skøytenytt, og da siste nummer ble postlagt høsten 2020, var han allerede sterkt preget av sykdommen som til slutt kostet ham livet.

Trond ble medlem av Norges Skøyteforbunds statistikkgruppe kort tid etter oppstarten på slutten av 1970-tallet, og var medlem og senere leder i mange år. Han ble tidlig brukt som speaker på en rekke stevner, sammen med Magne eller undertegnede. I 2003 ble han av styret oppnevnt som medlem av Teknisk Hurtigløps ressursgruppe, hvor han la ned et stort arbeid fram til han frasa seg gjenvalg i 2017. I 2014 overtok han som sekretariatsleder ved internasjonale storstevner (World Cup, EM og VM) i Vikingskipet og i Stavanger. Under VM på Hamar i 2020 skulle han ha denne viktige rollen, men av i dag velkjente helsemessige årsaker måtte han melde avbud.

Trond var en beskjeden mann som aldri satte seg selv i sentrum, men som var påliteligheten selv når det gjaldt de oppgavene han påtok seg. Han valgte å tone ned sin etter hvert alvorlige sykdomshistorie for sine mange venner i skøytefamilien. Han ønsket ikke kirkelig bisettelse, og overlot sitt legeme til legevitenskapen, som et bidrag til kreftforskningen.

Mange av hans nærmeste venner kunne godt tenke oss et minnesamvær for Trond, i samarbeid med hans nærmeste familie. Når pandemien etter hvert løsner på grepet, håper vi å få dette til.

WSSSA fyller 50 år 17. januar, på avslutningsdagen for EM i Heerenveen. Den dagen skulle ikke Trond få oppleve. Normalt skulle vi da sitte sammen foran TV-apparatet og kommentert/vurdert de norske løpernes innsats og sjanser til å vinne medaljer. Slik ble det dessverre ikke.

Som en av hans nære venner i over 40 år, er savnet stort. Hvil i fred, Trond!

Arild Gjerde

 

Takk til følgende venner som pr. telefon har levert vesentlige bidrag når det gjelder kronologien i Tronds livsløp: Janne Danielsen, Marcel Lesche Vanberg, Erik Julsrud, Knut Ludahl, Svenn-Erik Ødegaard, Hege Bratli og Solfrid Holtan.

Lerøy Statnett Fila Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB