Foto: ISU
Foto: ISU

LM 2021 på Sommerisen 6-8.august

LM 2021 som skulle vært arrangert i Sørmarka Arena i vinter er besluttet flyttet til Sommerisen på Hamar med Hamar IL som arrangør.

LM vil arrangeres 6-8.august.

Foreløpig program:

Fredag 6.august 100m og 500m

Lørdag 7.august 1000-1500m

Søndag 8.august 3000m.

Deltakere LM 2021 ver 040821.pdf

Klasseinndelingene vil følge forrige sesong. Selv om det formelt sett er ny sesong fra 1.juli hvert år er det gjort unntak for dette stevnet.

Deltagere må ha lisens 2020-2021 betalt.

Det vil ikke bli arrangert fellesstart og sammenlagtstevne men bare enkeltdistanse.

Åpningsseremoni avlyst 

Publikum

 Ihht smittevernregler kan vi ha publikum til stede med oppdeling i kohorter og tilviste plasser:

Hovedtribune: inntil 120 personer

Vekslingsside: inntil 180 personer

Nordre sving: Utøvere, trenere, lagledere inntil 170 personer

Bankett:

Bankett er avlyst på grunn smittevernhensyn

Klubber, løpere som har innbetalt til bankett får refundert sine beløp.

Stevneinformasjon:

Informasjon om stevnet blir fortløpende gjort tilgjengelig på www.hilskoyter.no og via NSFs nettside. Kontaktperson Bjørn Terje Andersen

mobil 913 45 080.

LM_Vikitig informasjon ver 050821.pdf

Som alt annet i denne perioden er det forbehold om gjennomføring ift koronarettningslinjer.

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex