Photo: Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma
Photo: Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

Armbind til skøyteløp

Påbud om personlige armbind oppheves

Som et smittevernstiltak bestemte NSF/TKH siste sesong at alle skulle bruke personlige armbind. Nå er Norge på vei mot en mer normal situasjon, så foran kommende sesong oppheves dette påbudet. Gjeldende da blir da som beskrevet i ISU konkurransereglement § 254 pkt.4, § 255 pkt. 2, § 278 pkt. 2 og § 279 pkt. 4.  

 

NSF/TKH

Marcel Lesche Vanberg

Lerøy Statnett Fila Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB