Fotograf Dan Kenneth Reinli 3.png

Har din klubb barneidrettsansvarlig?

Alle NSFs medlemsklubber skal ha en barneidrettsansvarlig:

HVA BETYR DET Å VÆRE BARNEIDRETTSANSVARLIG I KLUBBEN?

Barneidrettsansvarlig skal:

  1. Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.
  2. Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper.
  3. Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.
  4. I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget – ref. utviklingsplanen.
  5. I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.
  6. Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med lav betalingsevne og der foreldre ikke har mulighet til å delta i dugnadsarbeid.
  7. Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.

Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å:

- Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, f.eks. temakvelder, samlinger, fagseminarer.

- Gjennomføre e-læringsmodulen Barneidrettens verdigrunnlag

TIL BRUK INTERNT I KLUBB:

PPT pptx for barneidrettsansvarlig i klubb (møte)

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex