slåtthaug.jpg

Status anleggsarbeid i de store byene

Flere av de store byene i Norge mangler tidsmessige anlegg for utvikling av skøytesporten.

Norges Skøyteforbunds (NSF) anleggutsvalg mener det er viktig at vi samarbeider med andre isidretter i Norge for å sikre en god utvikling av anlegg.


Det er et stort etterslep av idrettsanlegg i Norge, og i særlig grad er etterslepet av isanlegg erkjent både av Norges Idrettsforbund (NIF) og Kulturdepartementet.

 

  • Oslo er i ferd med å få realisert Sonja Hennie Ishall. Dette vil kunne være et løft for kunstis og kortbane i hovedstaden, med de ringvirkningene og signaleffekt det kan ha for disse grenene i NSF. Utfordringen er å forbeholde dette anlegget til kunstløp og kortbane. Så langt foreligger det ikke garantier for at Sonja Hennie kun skal benyttes til NSFs grener. En enda større utfordring er framdriften for 400m hurtigløpshall på Valle Hovin. For sesongen 2019/2021 foreligger det ingen plan for drift av kunstisanlegget på banen. NSF er i tett dialog med lokal aksjonsgruppe for strategien overfor Oslo kommune for å realisere det som engang var en forutsetning for at andre idrettsanlegg ble realisert.
  • Tromsø er regionhovedstad i Nord-Norge. Kunstisbanen i Tromsø har eksistert i mer enn 30 år og trenger rehabilitering. I flere år har NSF påpekt bekymring for forfallet av dette anlegget overfor Tromsø kommune som støtteorgan til de lokale klubbene i byen (Tromsø Skøyteklubb). Ved to anledninger, senest høsten 2019, var det møte mellom politisk ledelse i Tromsø og NSFs president med sikte på å få en avklaring og fortgang i rehabiliteringen av kunstisanlegget for hurtigløp i byen. Tromsø har den eneste 400m kunstisbane nord for Trondheim, og har dermed en særlig viktig funksjon som utviklingsområdet for skøytesport på alle nivå i den nordlige landsdelen.
  • Bergen har over lang tid hatt planer klar for tak over Slåtthaug Kunstisbane. Her er det politisk vilje til realisering, men til nå har det ikke vært avsatt offentlige midler til realisasjon. NSF har fått oppnevnt en representant i en rådgivingsgruppe for ishall i Bergen. Dette tas som et signal om en anerkjennelse av behov for et tidsmessig kunstisanlegg for hurtigløp i Norges nest største by. Ny ishall er under bygging i Bergen med privat kapital.

 

Det er store deler av Norge som ikke har is- og skøyteanlegg. Strekningen mellom Trondheim og Tromsø er nevnt. Det er ishaller i Narvik og Tromsø. Byer som Bodø og Harstad mangler tidsmessige anlegg for at norsk skøytesport skal kunne tilby gode rammevilkår for bredde og rekruttering.

 

Sogn og Fjordane, Sunnmøre og Romsdal (med byene Ålesund og Molde) mangler is- og skøyteanlegg.

 

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex