slåtthaug.jpg

Status anleggsarbeid i de store byene

Flere av de store byene i Norge mangler tidsmessige anlegg for utvikling av skøytesporten.

Norges Skøyteforbunds (NSF) anleggutsvalg mener det er viktig at vi samarbeider med andre isidretter i Norge for å sikre en god utvikling av anlegg.


Det er et stort etterslep av idrettsanlegg i Norge, og i særlig grad er etterslepet av isanlegg erkjent både av Norges Idrettsforbund (NIF) og Kulturdepartementet.

 

  • Oslo er i ferd med å få realisert Valle Hovin som igjen en utendørs kunstisfalte, etter mange år uten is. Det jobbes aktivt for å få realistert trinn 2 i prosessen, å få ta over banen. Dette jobbes det aktivt politisk for å få gjennomslag for. 
  • Tromsø er regionhovedstad i Nord-Norge. Kunstisbanen i Tromsø har eksistert i mer enn 30 år og trenger rehabilitering. Men har de siste årene kun vært en naturisbane, med de utfordringer det bringer med seg.  I flere år har NSF påpekt bekymring for forfallet av dette anlegget overfor Tromsø kommune som støtteorgan til de lokale klubbene i byen (Tromsø Skøyteklubb).  Tromsø har vært den eneste 400m kunstisbane nord for Trondheim, og har dermed en særlig viktig funksjon som utviklingsområdet for skøytesport på alle nivå i den nordlige landsdelen.
  • Bergen har over lang tid hatt planer klar for tak over Slåtthaug Kunstisbane. Her er det politisk vilje til realisering, men til nå har det ikke vært avsatt offentlige midler til realisasjon. NSF har fått oppnevnt en representant i en rådgivingsgruppe for ishall i Bergen. Dette tas som et signal om en anerkjennelse av behov for et tidsmessig kunstisanlegg for hurtigløp i Norges nest største by. 

 

Det er store deler av Norge som ikke har is- og skøyteanlegg. Strekningen mellom Trondheim og Tromsø er nevnt. Det er ishaller i Narvik og Tromsø. Byer som Bodø og Harstad mangler tidsmessige anlegg for at norsk skøytesport skal kunne tilby gode rammevilkår for bredde og rekruttering.

 

Sogn og Fjordane, Sunnmøre og Romsdal (med byene Ålesund og Molde) mangler is- og skøyteanlegg.

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex