Slåtthaug.jpg

Status anleggsarbeid i de store byene

Flere av de store byene i Norge mangler tidsmessige anlegg for utvikling av skøytesporten.

ANLEGGSSITUASJONEN I STORE NORSKE BYER 2023

 

Det er fortsatt stort etterslep av idrettsanlegg i Norge, spesielt for is- og skøyteanlegg. Norges Skøyteforbund, NSF, har store forhåpninger til NIF sentralt og det nye Idrettsstyret som tydelig har signalisert at anlegg er et prioritert område.

Storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø er storbyene i Norge som fungerer som «lokomotiv for de fleste idretter, også skøyteidrett.

  • Oslo har i februar 2024 offisielt åpnet Nye Valle Hovin kunstisbane etter mange års kamp for takoverbygg over Valle Hovin. Fundamentet for takoverbygg er gjort klart slik at trinn 2 i prosessen med et etterlengtet topp hurtigløpsanlegg for skøyter kan intensiveres som politisk prosess. Et annet positivt trekk for Oslo er kunstløpshallen Sonja Henie ishall.
  • Bergen har forberedt Slåtthaug Idrettspark for Slåtthaug Arena over nesten like lang tid som arbeidet med tak over Valle Hovin. Det utendørs kunstisanlegget venter på finansiering for å få et tidsmessig takoverbygg. Den politiske viljen er tilstede.
  • Trondheim har i relativt nyere tid rehabilitert utendørsanlegget på Leangen. Idrettsrådet i Trondheim har over mange år satt opp prioriteringsliste over anlegg i byen som er ønsket gjennomført. Tak over Leangen hurtigløpsbane er nå inne blant topp 10.
  • Stavanger er så langt eneste storby i Norge med et innendørs skøyteanlegg, Vår energi arena, Sørmarka, med kapasitet til å arrangere internasjonale løp av kategorien World Cup. I tillegg er Vikingskipet på Hamar et nasjonalanlegg som også arrangerer internasjonale mesterskap.
  • Kristiansand er uten 400 meters skøyteanlegg, men har ishall.
  • Tromsø har siden 2018 vært uten kunstisanlegg, siden anlegget ble nedstengt som følge av skade/lekkasje på kjøleanlegget. Skøytebanen har siden blitt driftet som naturisbane med de vær- og klimautfordringer det innebærer. NSF, i samarbeid med Tromsø Skøyteklubb har i lang tid øvet påtrykk for å sikre Nord Norges regionhovedstad et tidsriktig is- og skøyteanlegg. Et langsiktig mål er vedtak om takoverbygg til et rehabilitert kunstisanlegg. Det er dialog med Tromsø kommune, og skøyte-Norge håper på en snarlig positiv løsning.

 

Fortsatt er store deler av Norge uten is- og skøyteanlegg. Nord for Trondheim er det ikke lenger kunstfrossen 400 meters hurtigløpsbane. Denne del av landet har også svært svak tilgang på nye utøvere av skøytesport. Det er likevel positive utsikter for noen byer. Harstad har konkrete planer for 400 meter kunstisanlegg med takoverbygg, og Tønsberg, som nylig har rehabilitert Maier Arena, har kommet godt på vei med å få på plass takoverbygg.

Skøyteidretten i Norge får ikke utnyttet godt nok sitt potensiale. Byer som mangler hurtigløpsbaner, men har ishall, har sprengt kapasitet for barn og unge som ønsker å utøve skøytesport.

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex