Black-Skates-on-ice-3.jpg
Foto: Gunvor Bay

Påmelding åpnet

Situasjonen rundt restriksjoner for trening og konkurranse gjør at det er svært uforutsigbart å planlegge både for klubber og forbund.

 NSFs holdning er at vi skal være klare til å starte opp igjen så fort restriksjonene tillater det.Vi har derfor nå åpnet påmelding for stevner, men vi vet ikke før restriksjoner oppdateres om de kan gjennomføres. Påmeldingsavgiften er derfor satt til 0,-, men påmelding er bindende hvis stevnet gjennomføres. Klubbene blir fakturert samlet.

Påmelding er åpnet for:

RM- Oslo/Akershus

RM- Østfold/Vestfold

RKK/Jessheim Ishall- 20-21.2

JIK-19.-20.2

Da vi ikke har fått noen ny arrangør etter at IKK trakk seg har teknisk komite gjort en vurdering på hvilke klasser som skal prioriteres ved RKKs nye stevnedato. De eldste klassene til NM-LM vil prioriteres, Debs/A jenter vil prioriteres ved evt.utvidelse.

 

Påmeldingsfrist til alle stevner innen 29.januar

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB