Fredrik VM junior 2022.jpg

Uttakskriterier sesongen 2022-2023

NSFs uttakskriterier for internasjonal representasjon for kortbane sesongen 2022-2023

NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2022/2023.

 • NSFs styre har ansvar for uttak og har delegert ansvaret for uttakskriterier og uttak til internasjonal representasjon til oppnevnt uttakskomité, kortbane.
 • Uttakskomiteen består av Morten Staubo og Henning Hagelund. Uttakskomiteen vil i sitt arbeide samarbeide med trenerteamet v/ Einar Agdestein og Magnhild Ekren for å sikre et riktigst mulig uttak.
 1. Uttaksregler Junior VM og EM (hvis aktuelt å sende løpere)
 • Uttakskomiteen tar ut løpere til Junior VM og EM basert på resultater i uttaksløp.
 • For sesongen 2022-2023, vil følgende løp kunne benyttes som uttaksløp:
  • Star Class series junior A og B (totalt 1 løp)
  • Alta Valtellina Trophy
  • OSK Open
 • For å få et godt grunnlag for uttak, vil det være krav til å stille i minst 2 av de 3 konkurransene for å kunne kvalifisere seg. Alle løpere må uansett ha klart minimumskravet på individuelle distanser og for stafett for å kunne delta.
 • Da OSK Open vil ha en samlet klasse for alle aktuelle aldre, vil denne konkurransen bli tillagt størst vekt ved et uttak. 
 • For aktuelle tider/krav se: https://isu.org/short-track/rules/stk-communications/29403-isu-communication-2506/file

Aktuelle plasser i Junior VM

Norge kan stille med 2 kvinner og 2 menn på de individuelle distansene 500, 1000 og 1500 m, samt i stafett bestående av 4 løpere.

Aktuelle plasser i EM

Norge kan stille med 2 kvinner og 2 menn på de individuelle distansene 500, 1000 og 1500 m.

 1. Uttaksregler EYOF
 • Uttakskomiteen tar ut løpere til EYOF basert på resultater i ett uttaksløp.
 • I EYOF er det særlige regler ift aldersgruppe. Aktuelle løpere til EYOF 2023 er i følgende alder: 2006 juli- 2008 juni. Løpere som har mulighet ift alder og ønske om en plass, må stille i det angitte løpet for å kunne bli tatt ut til EYOF
 • De 2 løpere som har lavest plassiffer etter sine 2 beste distanser, vil automatisk bli tildelt plassene
 • Uttaksløp for EYOF vil være:
  • OSK Open
 • Norge kan stille med 2 kvinner og 2 menn

Uttakskomiteen består av Henning Hagelund, Morten Staubo og Einar Agdestein

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex