Foto: TKK
Foto: TKK

Gratis kortbaneleir i Sonja Henie ishall 14-17.8 2023

Det er en stor glede for kortbane i Oslo og for Kortbaneprosjektet i NSF å invitere til kortbane camp i Sonja Henie ishall. Det vil ikke tas noen avgift for deltakelse. Det benyttes midler fra Kortbaneprosjektet som Sparebankstiftelsen har bidratt med.

Sommerleiren passer for alle, både de som ikke har gått kortbane før og de som har drevet i noen år. Det blir laget egne treningsgrupper som er sammensatt ut fra nivå. Denne campen er for alle de under forbundsnivå og det er disse løpere som skal stå i fokus nå! Trenere er ansvarlig for inndeling av grupper.

 

Alle trenere på sommerleiren er ikke endelig klare, men Dave Versteeg fra Nederland vil komme i kraft av Visiting Coach. Trenere fra gjestende klubber, vil få anledning til å være med for å lære av campens trenere.

 

Vi har til sammen 4 timer hver dag i tillegg til barmark inne eller ute. Leiren er sammen med kunstløp og rinkbandy. Tidene er ennå ikke fordelt, men det blir i all hovedsak på dagtid (unntatt tirsdagen). Vi kommer tilbake med eksakte tider straks disse foreligger. Avhengig av antall deltakere vil det bli 1-2 isøkter per dag og barmark.

 

Det jobbes med å arrangere 1 sosial aktivitet for alle løpere. Om dette blir en felles tur i Frognerbadet, grilling eller begge deler avgjøres i løpet av tiden fram til oppstart av campen.

 

Deltakerne må selv ordne med overnatting og transport til/fra treningsøktene. Det vil bli gitt mer praktisk informasjon til deltakerne når det nærmer seg. Det kreves i utgangspunktet at deltakere har egne kortbaneskøyter og beskyttelsesutstyr (minimum: hjelm, hansker, kuttsikker hals, kuttsikre ankelbeskyttere. Briller anbefales). Vi har dog en del kortbaneskøyter til leie for uken. Behov for å leie må beskrives i påmeldingen.

 

Vi har satt et tak på maks 60 deltakere. Det er «første mann til mølla» prinsippet som gjelder. Om det er ønskelig å være med noen færre dager, legger vi til rette for det

Link til påmelding

 

Invitasjon i pdf.

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex