Du er her: Skip Navigation LinksNorges Skøyteforbund > Kunstløp

NSF Årbok 2013-2015

NSF Årbok foreligger kun i elektronisk utgave. Denne er nå klar og kan lastes ned. God lesning

Dommersystemet – årene etter OL-skandalen

Det er vel ti år siden det ble innført et nytt dommersystem i kunstløp, etter en dommerskandale i OL i Salt Lake City. Dagens system fungerer bedre, men er van

Deltagelse for utenlandske statsborgere - Clearance Certificate

Norges Skøyteforbund minner om at løpere som IKKE er norske statsborgere, og som ønsker å delta i

God rekruttering av dommere og spesialister

Det har vært en produktiv sesong for rekruttering av dommere og spesialister i kunstløp.

Veiledende program skøytetinget

Det veiledende programmet for skøytetinget på Gol er nå klart. Tinget åpnes fredag 12. juni klokka 1600. Innregistreringen kan skje fra klokka 1500.

Arrangør NM-LM 2016 etterlyses

Vi mangler fremdeles NM-LM arrangør til mesterskapet 8.-10. januar 2016.

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvalget har ferdigstilt sin rapport basert på innkomne svar i spørreundersøkelsen i vinter. Organisasjonsutvalget takker alle klubber og kretser

Uttak kunstløp

Norges Skøyteforbund har tatt ut løpere til kunstløp sitt forbundslag og grupper for sesongen 2015/2016.

Innkomne forslag til NSF's ting 2015

Ved fristens utløp hadde Norges Skøyteforbund mottatt en rekke innkomne forslag til NSF's ting på Gol i juni.

Bibbis kunstløpsfond

Forrige helg mottok Juni Marie Benjaminsen "Bibbis kunstløpsstipend". Juni Marie har hatt en stor utvikling de siste to sesongene. I siste års Junior

 
For xls og docx filer

 Kunstløpinfo

Vår- og Sommerleire 2014Mappe: Vår- og Sommerleire 2014
Forbundsgrupper uttakskriterier 2014-2015Forbundsgrupper uttakskriterier 2014-2015.pdf
Generell info om testeneGenerell info om testene.pdf
NSFs TesterNSFs Tester.pdf
Skara_2015 (3)Skara_2015 (3).pdf
Skolemerket i kunstløpSkolemerket i kunstløp.pdf

 Info Teknisk Kunstløp

Kommunikasjonsbrev
Mappe: Kommunikasjonsbrev
Ledermøte 2014, referat kunstløp
Ledermøte 2014, referat kunstløp.pdf
NSFs Spes.Bestemmelser 2014-2015 pr.21.09.2014
NSFs Spes.Bestemmelser 2014-2015 pr.21.09.2014.pdf

 Info stevner

Dommerinfo
Mappe: Dommerinfo
Skjema
Mappe: Skjema
2014 elementskjema
2014 elementskjema.xls
Forkortelser elementer
Forkortelser elementer.pdf
Info - Påmelding - Online betaling
Info - Påmelding - Online betaling.pdf
Info om elementskjem
Info om elementskjem.pdf
ISU Comm.1874-sp-changes-accepted-by-the-2014-isu-congress
ISU Comm.1874-sp-changes-accepted-by-the-2014-isu-congress.pdf
ISU Comm.1884-korr.1861.SOV-Levels-GOE 2014
ISU Comm.1884-korr.1861.SOV-Levels-GOE 2014.pdf
ISU Comm.1886-sandp-id-sys-new-novice-figure-skating-guidelines-2014
ISU Comm.1886-sandp-id-sys-new-novice-figure-skating-guidelines-2014.pdf
Komm-brev 105 oppdatert øvelsesutvalg 30 8
Komm-brev 105 oppdatert øvelsesutvalg 30 8 .pdf
Komm-brev 106-2014 oppvisning
Komm-brev 106-2014 oppvisning.pdf
NM-LM-2014 uttak
NM-LM-2014  uttak.pdf
Nytt for sesongen 2014-2015
Nytt for sesongen 2014-2015.pdf
TechnicalPanelHandbook_singleskating_2014-15
TechnicalPanelHandbook_singleskating_2014-15.pdf
Uttakskriterier kunstløp pr sept 2014
Uttakskriterier kunstløp pr sept  2014.pdf

 Info arrangør

Skjema
Mappe: Skjema
2014 Påmeldingsgebyr stevner
2014 Påmeldingsgebyr stevner.pdf
Arr.veileder, 8 sept 2014
Arr.veileder, 8 sept 2014.pdf
Dommeroppsett II - 23.02.2015
Dommeroppsett II - 23.02.2015.pdf
Info - Påmelding - Online betaling
Info - Påmelding - Online betaling.pdf
Seiersseremoni Mesterskap
Seiersseremoni Mesterskap.doc
Speaketekst for trening under mesterskap
Speaketekst for trening under mesterskap.pdf
Tillegg til stevneveilederen nov. 2013
Tillegg til stevneveilederen nov. 2013.pdf